Selectează o Pagină

Contractele cu valoare de peste 5000 de euro

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: EUROGES HOLDING S.R.L, Drăgăneşti Vlaşca, str.Bucureşti nr.74, judeţul Teleorman, cod poştal 147015
Obiectul achiziţiei şi cantitate: furnizare 1551 mc, material pietros
Valoarea achiziţiei: 112447,50 lei
Data realizării achiziţiei: 18.05.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: S.C. GEOSERV S.R.L, Alexandria, str.Independenţei, bl.G101B, sc.B, ap.18, Teleorman, Alexandria, cod poştal 140041
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de cadastru pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar, pentru 452 ha izlaz comunal şi 155 ha teren arabil
Valoarea achiziţiei: 110000 lei
Data realizării achiziţiei: 06.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: S.C. MORNINGSTAR CONSULTING S.R.L, Aleea Solidarităţii nr.1A, bl.Y6, sc.22, ap.22, sector 3,  Bucureşti , cod poştal 032761
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
Valoarea achiziţiei: 22500 lei
Data realizării achiziţiei: 16.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: S.C. MORNINGSTAR CONSULTING S.R.L, Aleea Solidarităţii nr.1A, bl.Y6, sc.22, ap.22, sector 3,  Bucureşti , cod poştal 032761
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
Valoarea achiziţiei: 22500 lei
Data realizării achiziţiei: 21.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: Media Cable System S.R.L, str.Iacob Andrei nr.1, bl.Z3, sc.1, ap.14, sector 5, Bucureşti
Obiectul achiziţiei şi cantitate: furnizare şi montaj sistem de supraveghere video în comuna Drăgăneşti Vlaşca
Valoarea achiziţiei: 49462 lei
Data realizării achiziţiei: 26.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: EPSER LTD, str.Radu Vodă nr.1, bl.B8/22, sector 4, Bucureşti, cod poştal  040272
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de proiectare faza DALI pentru obectivul de investiţii înfiinţare reţea de iluminat public cu LED
Valoarea achiziţiei: 45000 lei
Data realizării achiziţiei: 27.09.2016

Autoritatea contractantă: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin Primăria Comunei Drăgăneşti Vlaşca
Ofertant: AQUA TECHNOLOGY DESIGN S.R.L, str.Feteşti nr.52, bl.CORP A, parter, ap.9, sector 3, Bucuresti, cod postal 032556
Obiectul achiziţiei şi cantitate: servicii de proiectare pentru reabilitarea DC 18 Drăgăneşti Vlaşca – Comoara km 0+000 – km 6+700
Valoarea achiziţiei: 82000 lei
Data realizării achiziţiei: 11.10.2016